Εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι κρίσιμη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία κάθε συστήματος.

Η σωστή εγκατάσταση βελτιστοποιεί την ποιότητα, την υγιεινή και την απόδοση του συστήματός σας, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια.

Η επίτευξη υψηλής ποιότητας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων απαιτεί επαγγελματικά αδειοδοτημένους τεχνικούς και μηχανικούς με ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων αερίου.

Η πλήρης εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας για να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος και η ομαλή και οικονομική λειτουργία του.

Η ομάδα ειδικών μηχανικών και τεχνικών της Climatechserron είναι υπεύθυνη για:

  • στρατηγικό σχέδιο
  • Υλοποίηση-Ολοκλήρωση
  • Βελτιστοποίηση-επισκευή ζημιάς
  • και τακτική συντήρηση

Μέσω της συνεχούς συμμετοχής σε βασικές και καινοτόμες τεχνολογίες συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), διασφαλίζονται διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: απολύτως ασφαλής,

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων (ΗΕΕ),

Μειώστε το λειτουργικό κόστος

Ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος

 Όλες οι ενέργειες της Climatechserron χαρακτηρίζονται από ποιότητα και δέσμευση προς τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους καταναλωτές και, κυρίως, την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της σε έργα Η/Μ, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο. Η επιτυχία των υπηρεσιών Climatechserron βασίζεται σε τρεις πτυχές:

Ποιότητα - ανταγωνιστικό κόστος - τήρηση  χρονοδιαγραμμάτων.